อ๊อบเทนเม้นต์คว้างานพีอาร์ทีวีดิจิทัล

อ๊อบเทนเม้นต์คว้างานพีอาร์ทีวีดิจิทัล

บอร์ด กสทช. เห็นชอบ"อ๊อบเทนเม้นต์"ชนะประมูลงานประชาสัมพันธ์“ทีวีดิจิทัล” เสนอราคาต่ำสุด 53 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. อนุมัติบริษัทบริษัท อ๊อบเทนเม้นต์ จำกัด เป็นผู้ชนะกระบวนการจัดหาผู้รับงานประชาสัมพันธ์โครงการทีวีดิจิทัล

โดยรับผิดชอบแจ้งความคืบหน้าการจัดจ้างผลิตและจัดการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อและกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณทีวีดิจิทัล วงเงิน 63.5 ล้าน ด้วยวิธีเสนอซองประมูลและเสนอราคาต่ำสุดที่ 53.56 ล้านบาท จากผู้เข้าประมูลงานทั้งหมด 6 บริษัท ไม่ผ่านคุณสมบัติ 3 บริษัท

ทั้งนี้ คาดว่าจะทำสัญญาจ้างในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ โดยรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ จะต้องทำให้ประชาชนรับทราบการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัล ตามสัญญาที่ทำไว้กับ กสทช.รวมระยะเวลา180 วัน นับจากวันเริ่มทำสัญญา

จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท อ๊อบเทนเม้นต์ จำกัด จดทะเบียน ในฐานะผู้รับจ้างซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท มีกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ หนูวงษ์, นางสาวชุติมา หนูวงษ์ และนายพินิจ หนูวงษ์ ปี2558มีรายได้ 273.96 ล้านบาท