คุณณัฐวุฒิ หนูวงษ์

คุณณัฐวุฒิ มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในวงการโฆษณา กับบริษัท ชั้นนำในประเทศไทย และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาหลายบริษัท

คุณณัฐวุฒิ หนูวงษ์
(ประธานบริษัท)

ประสบการณ์ทำงาน

เคยทำงานที่บริษัท Prakit Publicis & FCB (Thailand) โดยมีหน้าที่เป็นผู้วางแผนและซื้อสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ในปี 2000-2003 จากนั้น ย้ายไปทำงานที่บริษัท Carat (Thailand) โดยเริ่มต้นทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการจัดซื้อสื่อโฆษณา และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดซื้อสื่อโฆษณา ในปี 2009 โดยทำงานในบริษัท Carat (Thailand) ทั้งสิ้นเป็นเวลา 7 ปีเต็ม โดยมีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของบริษัทในการซื้อสื่อโฆษณา การช่วยวางแผนซื้อสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ ในทุกรูปแบบรวมทั้งการร่วมวางแผนและซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

สินค้าที่คุณณัฐวุฒิ เคยมีส่วนเป็นผู้ดูแลสื่อโฆษณา มีทั้งสินค้าในประเทศและสินค้าต่างประเทศ ได้แก่ Nestle, Beiersdorf (Nivea และ Eucerin), Danone (Activia), Honda, Yum Yum, TOA, Adidas, EasyBuy เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี คุณณัฐวุฒิ ได้เริ่มต้นการทำงานจากระดับปฏิบัติการ จนไต่เต้าไปสู่ระดับบริหาร ทำให้สามารถเข้าใจระบบการทำงานในทุกส่วนของบริษัทโฆษณา และด้วยบุคลิกของคุณณัฐวุฒิ ที่เป็นมิตร และมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงลูกค้าและผู้ร่วมติดต่องาน คุณณัฐวุฒิ จึงได้นำข้อดีของระบบงานในบริษัทใหญ่ มาผสมผสานกับระบบงานตามแบบในฝันที่คุณณัฐวุฒิเองต้องการ ตอนเคยเป็นพนักงานบริษัท ประกอบกับนำความสัมพันธ์อันดีที่เคยมีกับบุคคลต่างๆ รอบข้าง มาใช้เป็นจุดขายในการทำงาน ทำให้ มีบริษัท “อ๊อบเทนเม้นต์” ขึ้นมาได้ในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหาร

คุณณัฐวุฒิ หนูวงษ์
( คุณอ๊อฟ )
ชุติมา หนูวงษ์
(คุณออม)
พินิจ หนูวงษ์
(คุณปู)
สำอางค์ หนูวงษ์
(คุณสำอางค์)

 ทีมงานบริหารจัดการสื่อโฆษณา 

เฉลิมศักดิ์ สาลำ

(ป๊อบ)

ชวลิต พร้อมตระกูลชัย

(เชาว์)

ธนานนท์ เขียวชะอุ่ม

(เอิร์ธ)

 

 

ทีมงานบริหารจัดการสำนักงานและการเงิน

ศยามล ปทุมพรวรกุล
(กวาง)
เสกสิทธิ์ สืบแสน
(เฟิร์ส)
อภิสิทธิ คงสิทธิโชติ
(จุ้ย)
เดชา ขุนเปีย
(สอง)
บุญเหลือ มูลสมบัติ
(เหลือ)