คุณณัฐวุฒิ หนูวงษ์

คุณณัฐวุฒิ มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในวงการโฆษณา กับบริษัท ชั้นนำในประเทศไทย และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาหลายบริษัท

คุณณัฐวุฒิ หนูวงษ์
(ประธานบริษัท)

ประสบการณ์ทำงาน

เคยทำงานที่บริษัท Prakit Publicis & FCB (Thailand) โดยมีหน้าที่เป็นผู้วางแผนและซื้อสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ในปี 2000-2003 จากนั้น ย้ายไปทำงานที่บริษัท Carat (Thailand) โดยเริ่มต้นทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการจัดซื้อสื่อโฆษณา และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดซื้อสื่อโฆษณา ในปี 2009 โดยทำงานในบริษัท Carat (Thailand) ทั้งสิ้นเป็นเวลา 7 ปีเต็ม โดยมีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของบริษัทในการซื้อสื่อโฆษณา การช่วยวางแผนซื้อสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ ในทุกรูปแบบรวมทั้งการร่วมวางแผนและซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

สินค้าที่คุณณัฐวุฒิ เคยมีส่วนเป็นผู้ดูแลสื่อโฆษณา มีทั้งสินค้าในประเทศและสินค้าต่างประเทศ ได้แก่ Nestle, Beiersdorf (Nivea และ Eucerin), Danone (Activia), Honda, Yum Yum, TOA, Adidas, EasyBuy เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี คุณณัฐวุฒิ ได้เริ่มต้นการทำงานจากระดับปฏิบัติการ จนไต่เต้าไปสู่ระดับบริหาร ทำให้สามารถเข้าใจระบบการทำงานในทุกส่วนของบริษัทโฆษณา และด้วยบุคลิกของคุณณัฐวุฒิ ที่เป็นมิตร และมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงลูกค้าและผู้ร่วมติดต่องาน คุณณัฐวุฒิ จึงได้นำข้อดีของระบบงานในบริษัทใหญ่ มาผสมผสานกับระบบงานตามแบบในฝันที่คุณณัฐวุฒิเองต้องการ ตอนเคยเป็นพนักงานบริษัท ประกอบกับนำความสัมพันธ์อันดีที่เคยมีกับบุคคลต่างๆ รอบข้าง มาใช้เป็นจุดขายในการทำงาน ทำให้ มีบริษัท “อ๊อบเทนเม้นต์” ขึ้นมาได้ในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหาร

คุณณัฐวุฒิ หนูวงษ์
( คุณอ๊อฟ )
ชุติมา หนูวงษ์
(คุณแอ๊ป)
พินิจ หนูวงษ์
(คุณพินิจ)
สำอางค์ หนูวงษ์
(คุณสำอางค์)

ทีมงาน

ณวัสพล สาลำ

(ป๊อบ)

นงนภัส พรมอัต

(ตาล)

สราวุธ คุณารูป

(วุธ)

 

ลักษมน พิลา

(ปริม)

ชานน พลเยี่ยม

(ชานน)

บุญเหลือ มูลสมบัติ

(ป้าบุญเหลือ)