บริษัท อ๊อบเทนเม้นต์ จำกัด ภูมิใจนำเสนอ
ตัวอย่างสินค้า ที่ทางบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการวิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทย โดยทางบริษัทได้รับความเห็นชอบจากบอร์ด กสทช. ให้เป็นผู้ชนะงานประมูล ประชาสัมพันธ์ ''ทีวีดิจิตอล" ในปี 2559 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างและการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ คือ

1. ทำการออกแบบ ผลิตและเผยแพร่สอปตโทรทัศน์ 2 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 30 วินาที และนำออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลที่ออกอากาศอยู่ครบทุกช่อง
 
 

 

โฆษณาชุด เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี ความยาว 30 วินาที ชุดที่ 1

 

โฆษณาชุด เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี ความยาว 30 วินาที ชุดที่ 2

 
2. ผลิตรายการโทรทัศน์ หรือสารคดี หรือการ์ตูน หรือสกู้ป เกี่ยวกับดิจิตอลทีวี คูปองดิจิตอลทีวี หรืออื่นๆ จำนวนอย่างน้อย 6 ตอน ความยาวตอนละไม่เกิน 2 นาที โดยจะต้องดำเนินการผลิตในรูปแบบสารคดี จำนวน 4 ตอน เป็นอย่างน้อย และนำออกเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลที่ออกอากาศอยู่ครบทุกช่อง

 

ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2

 

ตอนที่ 3

 

ตอนที่ 4

 

ตอนที่ 5

 

ตอนที่ 6

3. ผลิตและเผยแพร่ เพลง มิวสิควิดีโอ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี เข้าใจง่าย ติดหู และสร้างการจดจำ ซึ่งขับร้องและแสดงโดยนักแสดง หรือ นักร้อง (เดี่ยว/คู่/กลุ่ม) ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ที่สามารถดึงดูดความสนใจและมีอิทธิพลต่อกลุ่มคนในวงกว้าง ความยาวไม่เกิน 3 นาที จำนวนอย่างน้อย 1 เพลง อย่างน้อย 1 เวอร์ชั่นทั้งทางสถานีโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลที่ออกอากาศอยู่ครบทุกช่อง

Music Video เพลงเปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี

เพลง เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี

4. ผลิตสปอตวิทยุ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 30 วินาที

 

5. ผลิตสารคดีวิทยุ หรือสกู้ปพิเศษ จำนวนไม่น้อยกว่า  6 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 60 วินาที โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับสารคดีโทรทัศน์
 

สารคดีวิทยุ ชุดที่ 1

สารคดีวิทยุ ชุดที่ 2

สารคดีวิทยุ ชุดที่ 3

สารคดีวิทยุ ชุดที่ 4

สารคดีวิทยุ ชุดที่ 5

สารคดีวิทยุ ชุดที่ 6

 

6. เผยแพร่ สปอตวิทยุ และ สารคดีวิทยุ หรือสกู้ปพิเศษ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก โดยออกอากาศทางสถานีกรุงเทพมหานคร ในระบบ FM. ไม่น้อยกว่า 5 สถานี และสถานีวิทยุต่างจังหวัด

 

7. เผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ หรือบทความพร้อมภาพประกอบ หรือรายงานพิเศษ หรือข่าวสาร หรือบทสัมภาษณ์ หรือ Advertorial เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับดิจิตอลทีวี ลงในหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยม จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง

 

8. เผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ หรือบทความพร้อมภาพประกอบ หรือรายงานพิเศษ หรือข่าวสาร หรือบทสัมภาษณ์ หรือ Advertorial เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับดิจิตอลทีวี พื้นที่เต็มหน้า 4 สี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ลงในนิตยสาร หรือหนังสือ หรือ แมกกาซีน หรือวารสารที่ได้รับความนิยม

 

9. ทำการผลิต จัดหาพื้นที่สื่อกลางแจ้ง และทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บิลบอร์ด หรือ คัทเอาท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10x12 เมตร หรือไม่ต่ำกว่า 120 ตารางเมตร พิมพ์ 4 สี จำนวนอย่างน้อย 1 รูปแบบ โดยจะต้องติดตั้งในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 1 จุด เขตปริมณฑล 1 จุด และในเขตจังหวัดต่างๆ 8 จังหวัด

 

10. ทำการผลิต จัดหาพื้นที่สื่อกลางแจ้ง และทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา LED หรือ ป้ายดิจิตอล ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมไม่น้อยกว่า 10 จุด

 

11. ดำเนินการออกแบบ นำเสนอ คาราวาน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับชม ดิจิตอลทีวี อย่างน้อย 8 จังหวัด

 
12. ดำเนินการออกแบบ บริหาร และจัดการ สื่อประชาสัมพันธ์ด้าน Social Media อาทิ Blog ,Twitter ,Social Networking ,Online Forums  จัดซื้อพื้นที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบแบนเนอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์หน้าเว็ปไซต์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต

 
13. ดำเนินการวัดผล จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ และการรับรู้ของประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 ตัวอย่าง โดยครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย

 
 

 

  • ตัวอย่างสินค้าอื่นๆที่ให้ความไว้วางใจ