บริษัท อ๊อบเทนเม้นต์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 โดยคุณ ณัฐวุฒิ หนูวงษ์ ซึ่งเป็นบริษัท ที่ให้บริการด้านผลิตสื่อโฆษณา การวิเคราะห์และวางแผนสื่อโฆษณา เป็นตัวแทนซื้อสื่อโฆษณา ในสื่อโฆษณาทุกประเภท รวมทั้งงานด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม การออกบูธแสดงสินค้า และงานประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ตามแต่ความต้องการของลูกค้า

บริษัท อ๊อบเทนเม้นต์ จำกัด ประกอบไปด้วยทีมงานที่มีความสามารถ มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง โดยมีการบริหารงานในรูปแบบธุรกิจครอบครัว แต่นำมาตรฐานการทำงานแบบธุรกิจต่างชาติมาใช้ จึงทำให้สร้างความประทับใจ คล่องตัว แต่มีประสิทธิภาพสูง ไปพร้อมๆกัน และที่สำคัญยิ่ง ให้บริการแบบทุกระดับประทับใจ เท่าเทียมกัน ในราคาย่อมเยา และได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย จนทำให้บริษัท อ๊อบเทนเม้นต์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโต ทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด และเป็นบริษัท ที่ได้รับการรู้จัก และความเชื่อถือจากทั้งลูกค้า ผู้ผลิตสื่อทุกประเภท รวมถึงบุคคลอื่นๆ ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ดี บริษัท อ๊อบเทนเม้นต์ มีแผนงานที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ได้มีการจัดตั้งบริษัทลูก ชื่อบริษัท อ๊อฟเฟอเรเบิล จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น อย่างเช่น การเป็นตัวแทนจัดซื้อลิขสิทธิ์ รายการ เพื่อส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยเป็นการตอบรับนโยบาย เปิดตลาด AEC ของรัฐบาลด้วย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้มีการจัดตั้งบริษัทลูก บริษัทใหม่ล่าสุด ชื่อ บริษัท อ๊อปเททีฟ จำกัด เพื่อให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม การออกบูธแสดงสินค้า และงานประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ตามแต่ความต้องการของลูกค้า เป็นธุรกิจที่รองรับลูกค้าที่ประสบปัญหาเรื่องยอดขาย หรือต้องการ การประชาสัมพันธ์สินค้าแบบเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบัน

บริษัท อ๊อบเทนเม้นต์ จำกัด ยังไม่หยุดอยู่แค่นี้ เรายังจะมีการขยายธุรกิจ และมีการพัฒนาธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งเจ้าใหญ่ เจ้าเล็ก ลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ บริการทุกระดับประทับใจ

สอบถามเพิ่มเติม
เพราะเราถือว่า

"ความสำเร็จของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา"